BLOCKCHAIN

Kryptowaluty mają pewne różnice w porównaniu do tradycyjnych walut. Niemniej jednak nadal można je tak samo kupować i sprzedawać jak każde inne aktywo.

Wymiana kupna-sprzedaży oparta została na technologii Blockchain. Blockchain to rodzaj zdecentralizowanej, publicznej księgi głównej przechowującej listę transakcji kryptowalutowej i składający się z łańcucha danych bloków zawierających informacje :

  • Od kogo.
  • Do kogo.
  • Ile.

Kompletne bloki, składające się z ostatnich transakcji, są rejestrowane i dodawane do łańcucha, a następnie przechowywane w porządku chronologicznym jako otwarty, trwały i weryfikowalny zapis. 

Sieć peer-to-peer, która tworzona jest przez uczestników rynku, zarządza łańcuchem i stosuje ustalony protokół sprawdzania poprawności nowych bloków. Każdy „węzeł” lub komputer podłączony do sieci automatycznie pobiera kopię łańcucha. Pozwala to każdemu uczestnikowi śledzić transakcje bez potrzeby centralnego przechowywania danych.

Przykładowe implementacje

W 2018 bank PKP BP przy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową wprowadził technologię blockchain jako trwały nośnik w komunikacji z klientami (wypierając w ten sposób dotychczasowe rozwiązania oparte o płyty CD wysyłane listownie). Wyniki pokazują, że rozwiązanie to pozwala zwiększyć skalę dotarcia do klientów banku przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów związanych z dostosowaniem się do wymogów trwałego nośnika.

Maersk we współpracy z IBM wprowadził platformę TradeLens opartą o technologię Blockchain. Rozwiązanie oparte jest na współpracy partnerów w konsorcjum, w skład którego wchodzą również konkurenci Maersk. Obecenie TradeLens liczy 190 podmiotów, które współpracują ze sobą, aby wzmocnić transparencję i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw w sektorze transportu morskiego.

Korzyści jakie niesie ze sobą Blockchain

Zaufanie. Każda transaakcja, która odbywa się za pomocą technologii blockchain, np. za pomocą smart kontraktu jest automatycznie kryptograficznie zapisywana w łańcuchu bloków. Dzięki temu wzrasta transparencja działań podejmowanych przez partnerów biznesowych przy jednoczesnym wzroście zaufania.

Transparentność. Rozproszona struktura blockchain sprawia, że przechowują go wszyscy użytkownicy systemu, którzy widzą w czasie rzeczywistym wprowadzane do niego zmiany. To sprawia, że nieautoryzowane modyfikowanie raz zapisanych treści jest bardzo trudne, a proces jest transparentny i każda manipulacja zostanie natychmiast zauważona.

Bezpieczeństwo. Kluczem do bezpieczeństwa w technologii blockchain jest tzw. konsensus. Jest to zdolność węzłów zgromadzonych w ramach rozproszonej sieci do uzgadniania jednego i prawdziwego stanu sieci, a tym samym do potwierdzenia transakcji w blokach. Proces osiągania konsensusu zależy od różnego typu algorytmów (m.in. Proof of Stake, Proof of Work, Proof of Elapsing Time).

W celach lepszego zrozumienia jak działa technologia Blockchain zapraszam do mojego filmu umieszczonego poniżej.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: